loader

Kancelaria

Paduszyński

Kancelaria Paduszyński rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi zarówno Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz usługi ad hoc do konkretnych jednorazowych przedsięwzięć lub problemów naszych Klientów.

Dzięki solidnemu podejściu do wykonywanej pracy, wiedzy i zaangażowaniu w prowadzone sprawy, zdobyliśmy zaufanie licznych Klientów, którzy od lat korzystają ze świadczonej przez nas pomocy.

Reprezentujemy i doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i indywidualnym Klientom z całej Polski, jak i z innych państw Świata. Sprawy naszych Klientów, zarówno w doradztwie, jak i w postępowaniach sądowych prowadzimy na terenie całej Polski. W ciągu ostatnich kliku lat m.in. reprezentowaliśmy Klientów w szeregu postępowań przed Sądem Najwyższym i przed Sądami Apelacyjnymi w całej Polsce, uczestniczyliśmy też w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Obszary praktyki

Umowy handlowe i inwestycyjne, nieruchomości

Od początku istnienia naszej Kancelarii reprezentujemy Klientów w negocjowaniu kontraktów handlowych i umów inwestycyjnych. Z korzyścią dla naszych Klientów reprezentowaliśmy zarówno inwestorów kapitałowych, jak i właścicieli spółek poszukujących wsparcia kapitałowego przy szeregu negocjacji, przejęć i połączeń spółek.

Więcej...

Prawo korporacyjne

Posiadamy wieloletnie i unikalne doświadczenie w doradzaniu Klientom w codziennym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw i spółek, a także akcjonariuszom i udziałowcom w zabezpieczeniu ich praw korporacyjnych w spółkach.

Więcej...

Proces cywilny, gospodarczy i rodzinny

Reprezentujemy zarówno osoby prawne, jak i zwykłych ludzi w dochodzeniu Ich praw przed sądami powszechnymi i polubownymi, pomagamy w osiąganiu porozumienia poza sądem.

Więcej...

Prawo zamówień publicznych

Nasza Kancelaria od lat posiada skuteczną i doświadczoną praktykę doradztwa przy transakcjach zawieranych w ramach zamówień publicznych, przy czym jako doradcy i pełnomocnicy znamy zarówno punkt widzenia Zamawiających, jak i uczestników tych postępowań.

Więcej...

Prawo własności intelektualnej

Od lat uczestniczymy z powodzeniem w doradzaniu Klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Więcej...

Prawo karne

Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w reprezentowaniu pokrzywdzonych w procesach karnych.Dzięki wnikliwej znajomości tej sfery prawa oraz praktyki nasi Klienci, którym doradzamy zarówno w ich sprawach biznesowych , jak i prywatnych unikają ryzyka bycia posądzonymi o czyny zabronione.

Więcej...

Adwokat Piotr Paduszyński

Wieloletnie Doświadczenie

Piotr Paduszyński ukończył studia magisterskie z kierunków Prawo oraz Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim. W 1990 r. pracował w Biurze Prezydialnym Urzędu Rady Ministrów uczestnicząc w przygotowaniu posiedzeń Rady Ministrów oraz w obsłudze procesu legislacyjnego w Rządzie. Prowadzi praktykę adwokacką od 1996 r.

Posiada również doświadczenie w nadzorze kapitałowym i zna problemy podmiotów gospodarczych od środka. Był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w Łodzi, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Radio Łódź S.A. w Łodzi. Jest wykładowcą na szkoleniach dla aplikantów adwokackich w Łodzi z prawa cywilnego procesowego oraz uczestniczy w komisjach na kolokwiach dla aplikantów adwokackich z prawa cywilnego. Posługuje się językami angielskim i rosyjskim.

Działalność w sferze legislacji

Doradzał przy szeregu inicjatyw ustawodawczych, w tym przy nowelizacji kodeksu karnego, kodeksu postępowania cywilnego, był autorem projektu ustawy o związkach partnerskich rozpatrywanego przez Sejm VII kadencji jako projekt klubu Platformy Obywatelskiej. Doradzał przy szeregu interpelacji i zapytań poselskich.

Osiągnięcia

W 2004 r. eksperci tygodnika Wprost, w tym profesorowie prawa, politycy i dziennikarze uznali Piotra Paduszyńskiego za autora największego majstersztyku prawnego ostatniego 5-lecia w Polsce, a to za doprowadzenie do zajęcia majątku mafii łódzkiej tzw. ośmiornicy. W 2010 r. adw. Piotr Paduszyński uzyskał największe w dotychczasowej praktyce sądowej w Polsce zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przez prasę, czym otworzył drogę innym pokrzywdzonym przez nierzetelnych wydawców prasy do dochodzenia odpowiednio wysokich zadośćuczynień. W 2011 r. jako pierwszy w Polsce doprowadził do uznania jurysdykcji sądów polskich w sprawach przeciwko właścicielom największych na świecie wyszukiwarek internetowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie.

Media o nas

Kontakt

Adres

  • al. Kościuszki 52, lok.5, 90-428 Łódź, Polska
  • biuro@paduszynski.pl
  • +48 (42) 639 85 71
  • +48 (42) 639 72 04